domingo, 18 de abril de 2010

Música sacra




Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Ich will den Kreuzstab geme tragen - BWV 56
I. Aria - "Ich will den Kreuzstab geme tragen"

Klaus Mertens, bajo

The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir
Ton Koopman



No hay comentarios:

Publicar un comentario